کودهای پیش کشت

کود شیمیایی پتاسیم گرانوله

کود شیمیایی پتاسیم گرانوله عنصر پتاسیم یکی از چهار عنصر پر مصرف مورد نیاز گیاه می باشد که به دلیل نقش در انتقال اسمزی شیره سلولی تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت رنگ، طعم و ماندگاری محصول در انبار دارد. این محصول بصورت گرانول فرموله شده و پس از اختلاط با خاک قابلیت جذب نسبت به …

کود شیمیایی پتاسیم گرانوله ادامه »

کود شیمیایی فسفاته ازته

کود شیمیایی فسفاته ازته این کود با فرمولی مشابه دی آمونیوم فسفات جایگزینی مناسب و مقرون به صرفه با ویژگی های زیرمی باشد: برای کلیه محصولات زراعی و باغی مناسب است. باعث افزایش رشد ریشه و تشکیل گل و میوه میشود. باعث افزایش کمی و کیفی محصول می گردد. دارای فسفر کافی و ازت برای …

کود شیمیایی فسفاته ازته ادامه »

هیومیک اسید گرانول لاگون

کود هیومیک اسید گرانول لاگون هیومیک اسید گرانول لاگون تهیه شده از بهترین منابع لئوناردیت یکی از بهترین روش های تامین مواد آلی و اصلاح خاک محیط رشد ریشه گیاه می باشد که علاوه بر کمک به افزایش فعالیت میکروارگانیسیم ها در جذب عناصر غذایی توسط ریشه گیاه نقش بسزایی داشته و باعث بهبود کمیت …

هیومیک اسید گرانول لاگون ادامه »

کود مرغی پودری لاگون

گوگرد مرغی پودری کود مرغی ۱۰۰ درصد غنی‌شده و بهداشتی   کود مرغی لاگون از ترکیب کود مرغ کمپوست شده و دیگر افزودنی های غذایی تولید شده است که پس از استریلیزاسیون و سورت شدن به صورت کاملا بهداشتی بسته بندی شده و بهترین و مقرون به صرفه ترین کود برای جایگزینی کود مرغ فله …

کود مرغی پودری لاگون ادامه »

گوگرد لاگون

گوگرد لاگون   گوگرد بنتونیت‌دار ۷۵٪ گوگرد جزو چهار عنصر اصلی مورد نیازگیـاه بوده که در تغذیـه گیاه با مکانیزم قرار گرفتن در ساختمان اسید‌هــای آمینــه و تولید پروتئین در بسیاری از فعالیت‌هــای آنزیمــی و تنظیم کننده رشد بصــورت مستقیم نقش حیاتی را ایفا می‌کنـــد. همچنین گوگرد با کاهش pH خاک باعـث افزایش حلالیت سایر …

گوگرد لاگون ادامه »

گوگرد آلی لاگون

گوگرد آلی لاگون گوگرد آلی گرانوله ۳۰ درصد   کود گوگرد آلی از ترکیب گوگرد با مواد آلی کمپوست شــده، اسید هیومیـک، اسید آمینه و دیگـر افزاینده‏ها تشکیل شــده است که علاوه بر تامین عنصر گوگرد باعث اصلاح خصوصیــات فیزیکی شیمیایی خاک می گردد. وجود مواد آلی و میکرو ارگانیسم ها موجــب افزایش سرعت اکسیداسیون …

گوگرد آلی لاگون ادامه »

سوپر فسفات لاگون

سوپر فسفات لاگون گرانوله   عنصر فسفر به دلیل داشتن نقش اساسی در متابولیسم های گیاه و تولید آنزیم هــای گیاهی یکــی از پر مصــرف ترین عناصر غذایی مورد نظر گیاه می باشد که در ریشه زایی و دوام گل بسیار موثر بوده و به همیــن دلیل کــــود های فسفاته به عنوان اصلی ترین کود …

سوپر فسفات لاگون ادامه »

فسفات آلی لاگون

فسفات آلی لاگون فسفات آلی و نیتروژن فسفات آلی   همراه شدن مواد آلی با کود فسفره علاوه برافزایش اثربخشی این‌کود، موجب جلوگیری از تثبیت این مـاده با ارزش در‌خاک می‌گردد. این شرکت با طراحی کود فسفات آلی ضمـن رعایت صرفه‌ی اقتصادی حرکتی ارزشمند در سالم سازی خاکهــای کشــاورزی انجــام داده است.      

ماکرو شیمیایی لاگون

ماکرو شیمیایی لاگون ماکرو کامل شیمیایی   کود ماکروکامل شیمیایی ترکیبـی از ۴ عنصر پر مصــرف گیاه می باشد که به دلیل استفاده از کود های شیمیایی در این کود عناصر غذایی با حداکثر میزان، در اختیار گیاه قـرار می گیــرد. درصد بالای عناصـر ماکرو همــراه با ۵ درصــد گوگرد با پایه سولفاته، کود بسیار …

ماکرو شیمیایی لاگون ادامه »

ماکرو آلی لاگون

ماکرو آلی لاگون ماکرو کامل آلی   کود ماکرو کامل آلی گوگردی لاگــون ترکیبی از کودهـای آلــی کمپوست شده و انــواع کودهای شیمیایـی می باشد که ترکیـب آنهــا باعث افزایش بهــره وری درجذب و تامین عناصر غذایی گیاه می گردد. این کود ها با داشتن عناصر ماکرو، میکرو، اسیدهای آمینــه، اسید هیومیک، میکرو ارگانیسم های …

ماکرو آلی لاگون ادامه »