شرکت کیمیا نبات جنوب

ماکرو آلی لاگون

Logo-Lagon

ماکرو آلی لاگون


ماکرو کامل آلی


 

کود ماکرو کامل آلی گوگردی لاگــون ترکیبی از کودهـای آلــی کمپوست شده و انــواع کودهای شیمیایـی می باشد که ترکیـب آنهــا باعث افزایش بهــره وری درجذب و تامین عناصر غذایی گیاه می گردد. این کود ها با داشتن عناصر ماکرو، میکرو، اسیدهای آمینــه، اسید هیومیک، میکرو ارگانیسم های مفید و ماده آلی بسیار بالا یک ترکیب کامل جهت رفع کلیه نیازهای غذایی گیاه می باشد و موجب اصلاح ساختمان و شرایط میکروبیولوژیکــی خـاک می گردد. این کـود ضمن افزایش حاصلخیـزی خاک، تاثیر شگرفی درکمیت وکیفیت محصول دارد.

 

 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png