شرکت کیمیا نبات جنوب

ماکرو شیمیایی لاگون

Logo-Lagon

ماکرو شیمیایی لاگون


ماکرو کامل شیمیایی


 

کود ماکروکامل شیمیایی ترکیبـی از ۴ عنصر پر مصــرف گیاه می باشد که به دلیل استفاده از کود های شیمیایی در این کود عناصر غذایی با حداکثر میزان، در اختیار گیاه قـرار می گیــرد. درصد بالای عناصـر ماکرو همــراه با ۵ درصــد گوگرد با پایه سولفاته، کود بسیار خوبــی جهت تامیــن این عناصـر بوده که بصورت چالکــود برای باغات یا پیش کشت در محصـــولات زراعی و صیفی مختلف می توان از آن بهـره برد.

 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png