شرکت کیمیا نبات جنوب

سوپر فسفات لاگون

Logo-Lagon

سوپر فسفات لاگون


گرانوله


 

عنصر فسفر به دلیل داشتن نقش اساسی در متابولیسم های گیاه و تولید آنزیم هــای گیاهی یکــی از پر مصــرف ترین عناصر غذایی مورد نظر گیاه می باشد که در ریشه زایی و دوام گل بسیار موثر بوده و به همیــن دلیل کــــود های فسفاته به عنوان اصلی ترین کود پیش کشت در زراعت و چالکود باغات در زمستان مورد استفاده قرار مـی گیــرند.

 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png