شرکت کیمیا نبات جنوب

کود شیمیایی فسفاته ازته

Logo-Lagon

کود شیمیایی فسفاته ازته


این کود با فرمولی مشابه دی آمونیوم فسفات جایگزینی مناسب و مقرون به صرفه با ویژگی های زیرمی باشد: برای کلیه محصولات زراعی و باغی مناسب است. باعث افزایش رشد ریشه و تشکیل گل و میوه میشود. باعث افزایش کمی و کیفی محصول می گردد. دارای فسفر کافی و ازت برای رشد گیاه است. تنظیم کننده pH خاک به دلیل دارا بودن گوگرد عنصری و سولفاته می باشد. این کود به دلیل تراکم عناصر مغذی (ازت و فسفر) و دارا بودن عنصر گوگرد جزو کودهای پر مصرف می باشد. این کود به دلیل نوع دانه بندی و میزان مصرف آن، نیاز گیاه به فسفر و ازت (برای شروع و تحریک رشد) را مرتفع می سازند. ازت موجود در فرمول این کودها به‌صورت کند رها و فسفر موجود در این کود با خاصیت جذب بالا تهیه شده است.

 

 

 

 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png