شرکت کیمیا نبات جنوب

فسفات آلی لاگون

Logo-Lagon

فسفات آلی لاگون


فسفات آلی و نیتروژن فسفات آلی


 

همراه شدن مواد آلی با کود فسفره علاوه برافزایش اثربخشی این‌کود، موجب جلوگیری از تثبیت این مـاده با ارزش در‌خاک می‌گردد. این شرکت با طراحی کود فسفات آلی ضمـن رعایت صرفه‌ی اقتصادی حرکتی ارزشمند در سالم سازی خاکهــای کشــاورزی انجــام داده است.

 

 

 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png