شرکت کیمیا نبات جنوب

کود ماهی مایع لاگون

Logo-Lagon

کود ماهی مایع لاگون


خاکهای ایران به دلایل مختلف اقلیمی از نظر مواد آلی و میکرو ارگانیسم ها بسیار فقیر می باشند که استفاده از کودهای آلی مایع حاوی اسید آمینه و میکرو ارگانیسم های مفید به دلیل اثرات اولیه و ثانویه متفاوت در رشد و نمو گیاهان بسیار مفید خواهند بود.وجود فسفر بیشتر با قابلیت جذب بالا این کود را نسبت به دیگر کود های آلی متمایز نموده است که مصرف آن بخصوص در مراحل اولیه رشد تاثیر بسزایی در ریشه زایی و تامین فسفر مورد نیاز گیاه خواد داشت. این فرآیند این کود را به خصوص در زمان رشد رویشی گیاه به کود محرک رشد رویشی خیلی قوی تبدیل کرده است. که علاوه بر تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان با حاصلخیز کردن خاک از طریق افزایش ماده آلی خاک و افزایش جمعیت میکروبی خاک تاثیر بسیار فوق العاده ای در افزایش سبزینگی گیاه و افزایش کیفیت و کمیت محصول تولیدی خواهد داشت.

 

مقدار مصرف:

 

زراعت: ۱۵ الی ۲۰ لیتر در هکتار در فصل رویشی

صیفــی جات و جالیز: ۲۰ الی ۲۵ لیتر در هکتار در فصل رویشی

باغات: ۲۰ الی ۴۰ لیتر در هکتار در زمان رشد میوه یک الی دو نوبت

 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png