شرکت کیمیا نبات جنوب

کود سیلیکات پتاسیم لاگون

Logo-Lagon

کود سیلیکات پتاسیم لاگون


کود سیلیکات پتاسیم به دلیل دارا بودن عنصر پتاسیم باعث افزایش غلظت شیره گیاهی و در نتیجه افزایش مقاومت گیاه با انواع تنش های محیطی میشود علاوه بر آن، این عنصر در افزایش انتقال مواد فتوسنتزی نقش دارد. عنصر سیلیسیم موجود در این کود نیز با قابلیت جذب بالا و قرار گرفتن در ساختمان سلول گیاه باعث استحکام ساقه و برگ گیاه گردیده که در نهایت منجر به افزایش مقاومت گیاه در برابر ورس می گردد. لازم به ذکر است که علاوه بر موارد ذکر شده، این کود در مقاومت گیاه نسبت به آفات مختلف نیز تأثیر بسزایی دارد.

 


 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png