شرکت کیمیا نبات جنوب

کودهای پتاس بالای لاگون

Logo-Lagon

کودهای پتاس بالای لاگون


سولو پتاس


 

استفاده از کودهای پتاس بالا به هنگام میوه‌دهی و یا پرشـدن دانه‌ها شرایط را برای دستیابی به محصول با کیفیت مطلوب یک دست و رنگ مناسب فراهم می‌سازد. همچنین به منظور افزایش تحمل گیاه در برابر انواع تنش‌های محیطی کود پتاس بالای لاگون توصیه می‌شود.

 


سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png