شرکت کیمیا نبات جنوب

کودهای فسفر بالای لاگون

Logo-Lagon

کودهای فسفر بالای لاگون


منو پتاسیم فسفات – منو آمونیوم فسفات – اوره فسفات


 

کود های فسفر بالای لاگون با خالص ترین و بهترین مواد اولیه فرموله شده است. این کودها علاوه بر نیتروژن و پتاسیـم دارای درصد بالایی فسفر می باشد که استفاده از آن در خاک‌هـایی‌که دارای‌کمبود فسفر می‌باشند بسیار توصیه می‌گردد. استفاده از کودهای فسفر بالا در اوایل رشد رویشی و قبل از گلدهی تاثیر بسزایی در افزایش کمیت و کیفیت محصول خواهد داشـت.

 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png