شرکت کیمیا نبات جنوب

کودهای ازت بالای لاگون

Logo-Lagon

کودهای ازت بالای لاگون


بمب رشد


 

ازت به عنوان پر مصرف ترین عنصر غذایی گیاه با نقش حیاتی در فتوسنتز و قرار گیری در ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین ها نقش بسزایی در تولید کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی دارد. این عنصر به سه شکل نیترات، آمونیوم، و اوره برای گیاهان قابل جذب است که وجود این سه نوع ازت در کنار یکدیگر باعث شده تا گیاهان بیشترین واکنش را نسبت به مصرف ازت از خود نشان دهند و در نتیجه مصرف این کود موجب اثر گذاری چشمگیر بخصوص در رشد رویشی گیــاه می گردد.

 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png