شرکت کیمیا نبات جنوب

کود کلات کلسیم بُر لاگون

Logo-Lagon

کود کلات کلسیم بُر لاگون


این محصول به علت دارا بودن غلظت بالای کلسیم و بُر و رابطه سینرژیستی بین این دو عنصر و قابلیت جذب بالا، راهکاری مناسب برای رفع کمبود این عناصر در گیاهان می باشد. کلسیم و بُر در تقسیم سلول، استحکام دیواره سلولی، گرده افشانی و تشکیل میوه نقش به سزایی را دارند. استفاده از این کود باعث افزایش کمی و کیفی و بهبود شرایط بازار پسندی محصول می گرد. این محصول باید به صورت جداگانه مصرف گردیده و با هیچ کود یا سمی مخلوط نگردد. استفاده از کلات کننـده لیگنین سولفانات در این کــود علاوه بر پخش شوندگی بهتر بر روی گیــاه باعث افزایش راندمــان جذب تا ۹۵% می گردد.

 

 

سایر محصولات مرتبط

cropped-kimianabat-logo.png